Duokiškio Šv. Onos bažnyčia

Baisogalos altarista kunigas Kazimieras Mačionis, 1904 m. atvykęs į Duokiškį, baigė statyti kleboniją ir ėmė organizuoti bažnyčios statybą. Ji 1906 m. pastatyta ir pašventinta. Senoji koplyčia nugriauta. Jos altorius ir įrengimai pernešti į bažnyčią.

Bažnyčia liaudies architektūros formų, medinė, kryžminio plano, su bokšteliu. Šventoriaus (18,6 aro) tvora akmenų mūro. Jame yra medinė varpinė, senos kapinės.

Paminklinis akmuo – stela

Paminklinis akmuo – stela Duokiškio parapijos partizanams, politiniams kaliniams, tremtiniams atminti (Duokiškio kaimo kapinėse)

Knygnešio Juozapo Balbatos kapas

Knygnešio Juozapo Balbatos kapas ir koplytėlė (Minčiūnų kaime)​

Vaineikių kaimo pilkapiai

Vaineikių kaimo pilkapiai (švedkapiai)​

Paunksnių kaimo pilkapiai

Paunksnių kaimo pilkapiai

Lapienių kaimo senkapiai

Lapienių kaimo senkapiai

Mitologinis Mikniūnų akmuo

Mitologinis Mikniūnų akmuo (Mikniūnų kaime)​

Kazimiero Paunksnio kūrybos darbų paroda​

Kazimiero Paunksnio kūrybos darbų paroda

(Bendruomenės namuose)​

Broniaus Gražio parodos

Broniaus Gražio tapybos bei kūrybinių fotografijų parodos (Bendruomenės namuose)​

Stogastulpis B. Gražiui atminti

Stogastulpis B. Gražiui atminti (Šalia bendruomenės namų)​

Kiškių ūlyčia

Kiškių ūlyčia (Bendruomenės namuose)

Paminklinis akmuo Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Paminklinis akmuo Lietuvos partizanų vadui, brigados generolui Adolfui Ramanauskui-Vanagui Tytelių kaime.

Tytelių kaimas buvo paskutinysis saugus prieglobstis jam, žmonai partizanei Birutei Mažeikaitei-Vanagienei ir jų dukrelei Auksutei. Tytelių kaime Ramanauskų šeima slapstėsi nuo 1956 m. gegužės iki pat suėmimo spalio 12-ąją Kaune.

Plačiau skaitykite čia: www.rokiskiosirena.lt