2021 m. viešųjų pirkimų planą galite peržiūrėti čia:

Startuoja Duokiškio kaimo bendruomenės projektas

„Duokiškio kaimo bendruomeninio centro kūrimas ir socialinių, kultūrinių bei aktyvaus laisvalaikio veiklų  teikimas kaimo gyventojams“, Nr. ROKI-LEADER-6B-SI-5-10-2020.

Projektu siekiama stiprinti socialinės atskirties grupių užimtumą  per socialines, kultūrines ir laisvalaikio veiklas, siekiant juos integruoti į bendruomenę, pasitelkiant vietos gyventojų savanorių iniciatyvą. Projektas vykdomas pagal Rokiškio rajono vietos veiklos grupės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos  „Rokiškio kaimo strategija 2014–2020 m.“, priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas“, veiklos sritį „Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių iniciatyvas“.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2021 m. vasario 22 d. Šiuo metu vyksta kapitalinio remonto techninis projektavimas, vykdomi viešieji pirkimai.

Projekto įgyvendinimo metu  bus atliktas  dalies buvusios mokyklos pastato patalpų kapitalinis remontas, pakeista elektros instaliacija. Neįgaliųjų ir senjorų  poreikiams pritaikyti  įėjimas – pandusas, tualetas, saugūs laiptai į bendruomenės namus, įrengta virtuvėlė su baldais,  įmontuojama buitine technika, įranga. Įsigyti sulankstomi mobilūs stalai, kėdės, minkštas kampas.

Su įsigyta buitine siuvimo, medžio apdirbimo, hidrolatų gamybos, maisto gaminimo įranga bus vykdomos užimtumo, kūrybinės veiklos socialinės atskirties asmenims, senjorams. Vietos gyventojų reikmėms įsigyjamas sveikatinimo įrangos komplektas. Vaikų ir jaunimo aktyviam laisvalaikiui, savirealizacijai įsigyjama  IT komplektas, virtualaus žaidimo komplektas, garso kolonėlė, mikšerinis pultas, mikrofonas. Vietovės turistiniam patrauklumui didinti įsigyjami ekspoziciniai baldai kiškių ekspozicijai.

Projekto įgyvendinimo metu įsigyta įranga bus naudojama atskirties grupių užimtumui, įveiklinimui, įgūdžių  lavinimui, bus teikiama pagalba namuose paramos reikalingiems žmonėms, organizuojamos socialinės, kultūrinės, aktyvaus laisvalaikio veiklos, apjungiant vietos savanorių iniciatyvas.

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

Duokiškio kaimo  bendruomenė dalyvauja projekte “Prisijungusi Lietuva”.

2020 m.   “Prisijungusi Lietuva” paskelbė bendruomenių įtinklinimo konkursą, kurio  tikslas – perkelti dalį bendruomenės veiklų į elektroninę erdvę, skatinti gyventojus naudotis internetu.

Projektas „Duokiškio kaimo bendruomenės internetinės svetainės kūrimas“ – projekto “Prisijungusi Lietuva” bendruomenių įtinklinimo konkurso nugalėtojas!

Projekto tikslas – sukurti Duokiškio kaimo bendruomenės internetinę svetainę, paskatinti bendruomenės narius naudotis internetu, sudaryti sąlygas interaktyviam dialogui tarp organizacijos ir tikslinės auditorijos. Svetainės  pagalba siekiame kurti ir skleisti organizacijos įvaizdį, informuoti visuomenę apie organizacijos veiklą, paslaugas, užtikrinti ir  palaikyti grįžtamąjį ryšį su kraštiečiais Lietuvoje bei užsienyje. Svetainėje viešinsime bendruomenės vykdomus projektus. Duokiškio kaimo bendruomenės svetainė – saugi, savarankiškai valdoma ir pritaikyta mobiliesiems įrenginiams.

Duokiškio kaimo  bendruomenės svetainė  www.duokiskis.lt – sėkmingas projekto  rezultatas!

Duokiškio kaimo bendruomenė įgyvendina švietėjišką projektą „Kaimynai kurie dingo“,  skirtą Lietuvos žydų istorijos metams paminėti.

Tikslas – aktualizuoti šalia Duokiškio buvusio Nečiūniškių žydų kaimo istorinę atmintį.  Veiklose laukiami įvairaus amžiaus bendruomenės gyventojai. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuosime  pažintinį dviračių žygį į Nečiūniškių kaimą,  literatūrinę naktigonę bei M. Olkinaitės poezijos rinktinės „Atrakintas dienoraštis“ sutiktuves. Švietėjiškoje  išvykoje į Vilnių lankysime  Panerių memorialą, Valstybinį Vilniaus Gaono žydų muziejų, Samuelio Bako ekspoziciją ir pan. Konferencijoje „Kaimynai kurie dingo“  bus skaitomi pranešimai Nečiūniškių kaimo bei Rokiškio krašto žydų istorijos tema.

Projekto socialiniai partneriai – Kamajų A. Strazdo gimnazija, Rokiškio Krašto muziejus, žinių portalas Temainfo, kraštiečiai. Projektą finansuojamas Rokiškio rajono savivaldybės ir Duokiškio kaimo bendruomenės lėšomis.

Kaimynai, kurie dingo