Duokiškio baladės 2022

Senovinių maldaknygių paroda varpinėje

Šventos Onos atlaidai Duokiškio parapijoje

Prieverpsčių paroda

Duokiškio Respublika

Vasario 16-osios šventė

Bendruomenės projekto renginys „Literatūrinė naktigonė“

Literatūrinėje  naktigonėje sklaidėme tragiško likimo poetės M. Olkinaitės knygą „Atrakintas dienoraštis“, skaitėme  ištraukas iš S. Šaltenio knygos „Žydų karalaitės dienoraštis“ bei kraštotyros rinkiniuose užfiksuotus Nečiūniškių kaimo gyventojų prisiminimus.   Naktigonėje muzikavo  Kamajų A. Strazdo gimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus mokiniai.

Bendruomenės išvyka į Vilnių

Turiningoje  bendruomenės išvykoje į Vilnių aplankėme Panerių memorialą, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centrą, Samuelio Bako  muziejų.

„Duokiškio baladžių“ šventė 2020 m.

„Duokiškio baladės“ vyko kaimo Šv. Onos bažnyčioje. Medinukė, ornamentuota, menanti viso praėjusio šimtmečio duokiškėnų istoriją. Jubiliejines „Duokiškio balades” pagerbė F. Jakšio sesuo Žaneta Jakšytė-Kibickienė, prancūzų kalbos mokytoja, vertėja, šiltu žodžiu pagerbusi žmones, tebesaugančius nuošalaus Duokiškio kaimo jaukumą.

Daugiau apie šventę skaitykite čia.